100 år med STOCKMAR

I 1922 grundlægger Hans Stockmar, født 1890 i Sydney, sin virksomhed inden for produkter til biavl og bivokslys i Kaltenkirchen. Den fremadskridende industrialisering i denne periode skaber fabriksarbejdere, og tre år før etableringen af Stockmar åbnes den første Rudolf Steiner-skole i Stuttgart – Rudolf Steiner-lærerne formulerede bl.a. også nye kvalitetsstandarder for undervisningsmaterialer, som Hans Stockmar tog til sig. Impulsen til bivoksfarverne kom i det væsentlige fra Hans Stockmars to sønner – Anselm Stockmar var i mellemtiden indtrådt i virksomheden og opsamlede impulser, der kom fra Heimdal Stockmar. Heimdal arbejdede som lærer på den anden Rudolf Steiner-skole i Hamburg Wandsbek.

100 år med STOCKMAR

Hans Stockmars livstråde bliver meget tidligt til et stadig mere komplekst væv af nærhed til naturen, håndværk, pædagogik og kreative kræfter, der helt bevidst også beskæftiger sig med sociale spørgsmål. Arbejdet med den smeltede bivoks udvikler sig til en interesse for kreative, kunstneriske processer og produkter. I Stockmars virksomhed opstod således, ud over bivokslysene, også en modellerbivoks til plastificering i kunstundervisningen. Og fra 1950erne også klassikeren, nemlig bivoksfarveblyanterne. Herunder har virksomheden lige fra starten ikke orienteret sig mod markedet, men mod mennesket.

100 år med STOCKMAR

Nu som før opfatter vi vores virksomhed som kulturopgave. Vores selvforståelse udgør en treklang af økonomi, økologi og social bevidsthed. Således er det en selvfølge for os, at vi gennem Neuguss-administrationsselskabet lader en del af vores overskud overgå til almennyttige formål. At vi går ind for biodiversitet og bevarelse af det økologiske landbrug. Og at vi i vores egen virksomhed etablerer en æstetisk virksomhedsledelse, der er tilstrækkeligt fleksibel til at imødekomme alle medarbejderes og partneres individuelle behov på ny. Og som samtidig stadig er rentabel.

100 år med STOCKMAR

Regnbuens farver er ikke bare vigtige for vores harmoniske farvepalet. Den for naturen så livsvigtige rytme med et vekselspil mellem regn og sol er også elementær for os. Den farveglade regnbue symboliserer håb, tolerance og mangfoldighed overalt i verden - værdier, som STOCKMAR føler sig dybt forbundet med. Derfor har vi en limiteret regnbue-jubilæumsedition, som vi tilegner vores jubilæumsår. Den står med understregningen af vores seks logofarver for mangfoldighed, men med guld- og sølvfarver også for vores jubilæums festlige karakter. De seks bivoksfarveblyanter og to -blokke i denne udgave er fremstillet med bivoks fra artsrigtig biavl i Nordtyskland.

100 år med STOCKMAR

I år fejrer vi ikke kun 100 år STOCKMAR, men også 50 år Neuguss Gruppe. Etableringsimpulsen til Neuguss var spørgsmålet, hvordan industrielle og kreative processer kan udfolde fremtidsvisende virkning i overvindelsen af de forskellige økonomiske interesser. Og således strømmer alle overskud ind i almennyttige projekter. Også vores egne aktiviteter er rettet mod netop disse områder. Og således er en af vores vigtigste partnere i Neuguss-sammenslutningen firmaet Mercurius, som lancerer vores produkter i skolerne overalt i verden. Fordi skoler og elever har brug for kunst. I dag måske mere end nogensinde før. Partnerskab er frem for alt et spørgsmål om vilje, og netop derfor har Stockmar og Mercurius et så fremragende og vellykket samarbejde.

100 år med STOCKMAR

Det kunstneriske arbejde er samfundsrelevant – det har vi vidst om ikke før, så senest siden Beuys. Følgelig er hvert menneske en kunstner og kan således have en skabende og meningsstiftende indvirkning på samfundet. STOCKMAR vil med sine produkter understøtte det kunstneriske arbejde. Og vi vil også være med til at udforme opdragelsen og undervisningen anderledes og forbedre levebetingelserne, især for børn overalt i verden. Det formende viser sig ikke kun i produkterne, men også i den måde, hvorpå vi i et århundrede har arbejdet og defineret virksomhedskultur og virksomhedsledelse – nemlig under æstetiske synspunkter. STOCKMAR forbinder køn, kulturer og nationer ved hjælp af kunsten – det er den forbindelse til et samfund, en fremtid, som vi ønsker. Art makes Sense!

100 år med STOCKMAR

1966: Satset på den rigtige hest.

Med en illustration til bivoksfarveetuiet i 1966 er Begine Stockmar stilprægende. Hesten på blikæsken forbinder generationer af elever og kunstnere og bliver identitetsstiftende.

 

Siden 1970: Landbrug og inklusion - gårdfællesskabet Weide-Hardebek

Biologisk-dynamisk landbrug er ikke bare fremtidens landbrug. Gårdfællesskabet Weide-Hardebek er et livs- og arbejdsfællesskab på et landbrugsteknisk grundlag, der følger en helhedsorienteret impuls. Landbrug, socialt arbejde og naturbeskyttelse indgår i et tæt samspil. En „Social Business“, som vi føler os tæt knyttet til, og som vi gerne støtter.

 

1979: Kapitalneutralisering - STOCKMAR bliver en Neuguss-virksomhed

Tilslutningen til Neuguss-gruppen var en logisk konsekvens af den vedvarende bestræbelse på kapitalneutralisering og er baseret på den overbevisning, at virksomhedens overskud skal have en gavnlig social virkning. Til fordel for fremtidsrettet virksomhedsdrift, samfund, uddannelse.

 

2002: Hans Stockmar posthumt æret som „Retfærdig blandt nationerne“

Hans Stockmar udmærkes posthumt af det israelske Holocaust mindested Yad Vashem som „Retfærdig blandt nationerne“. Under nationalsocialismen kunne Stockmar ganske vist ikke forhindre, at hans jødiske medarbejder Josef Gelbart, som han havde et helt særligt venskab til, blev bragt til Warszawas ghetto. Men i mange år støttede han familien med tøjpakker og talrige breve, hvor han modigt satte sig ud over racelove og den herskende tidsånd.

 

2019: GWÖ-certificering (økonomi for det fælles bedste)

Vores økonomiske system har ført sig selv ad absurdum. Men hvordan når vi frem til positive fremtidsbilleder og det så nødvendige paradigmeskift? Konceptet om økonomi for det fælles bedste sætter almenvelorienterede adfærdsmåder i fokus. Samarbejde og solidaritet i stedet for konkurrence og overskudsmaksimering. Det har vi jo altid haft hos Stockmar, og for så vidt var skridtet mod en regnskabsopstilling efter GWÖ-principper i 2019 blot en logisk konsekvens.