STOCKMAR-kwaliteit

STOCKMAR-producten zijn wereldwijd bekend om hun kwaliteit, en aan deze norm willen wij binnen elk deel van de waardeketen voldoen – van de inkoop van de grondstoffen tot aan de levering van de gerede producten. Wij overtreffen niet alleen materiële kwaliteitsnormen en laten alle charges door onafhankelijke laboratoria controleren. Ook de zintuiglijk waarneembare kwaliteit en de artistieke bruikbaarheid zijn onderhevig aan een doorlopende controle en ontwikkeling.

STOCKMAR-kwaliteit

Onze kwaliteitseisen hebben net als onze visie op het ondernemerschap een holistisch karakter. Medewerkers van STOCKMAR worden vanaf het begin tot aan het eind van het productieproces bij de bijzondere eisen aan onze productieprocessen betrokken en zijn daarom essentieel voor onze kwaliteitscontrole. Hun aandeel gaat echter veel verder dan alleen het productieproces. Alle medewerkers delen in de winst. Wij hechten niet alleen aan een work-life-balance, maar willen veeleer dat onze idealen op sociaal gebied effect sorteren.

STOCKMAR-kwaliteit

De kwaliteitsstandaarden van STOCKMAR gelden ook voor al onze leveranciers. Maar zij beperken zich niet alleen tot de kwaliteit van de grondstoffen, maar belichten alle aspecten van ons zakelijk en maatschappelijk handelen. Deze kwaliteitsnorm baseert binnen ons gehele partnernetwerk op wederkerigheid. Binnen een permanente dialoog ontwikkelen wij samen nieuwe, verbeterde producten. Hierdoor blijven wij als bedrijf trouw aan onze kwaliteitsstandaarden en ontwikkelen deze juist daarom verder.